3 november 2022

Open brief aan Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond

Open brief aan Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, met vragen bij het programma Open op Orde.

Lees hier de brief

 

23 oktober 2022

Open brief aan Ron Roozendaal, kwartiermaker Digitale Samenleving, gepubliceerd op iBestuur

Open brief aan Ron Roozendaal gepubliceerd op iBestuur platform

Lees de brief

25 september 2022

Reactie op de Troonrede en de Miljoenennota

Volgens de Troonrede van de Koning op Prinsjesdag 2022 verandert er vanalles in onze wereld. Dan moet de overheid meeveranderen, toch?

Lees hier de reactie

 

19 september 2022

Impressies van het iBestuur congres 2022

We hebben het iBestuur congres 2022 online gevolgd.

Lees hier onze impressies

4 juli 2022

EU Digital Assembly in Toulouse: dag 2

Red Plume was uitgenodigd door Dg Connect van de Europese Commissie op de EU Digital Assembly in Toulouse: zie hier  dag 2

4 juli 2022

EU Digital Assembly in Toulouse: dag 1

Red Plume was uitgenodigd door Dg Connect van de Europese Commissie op de EU Digital Assembly in Toulouse: zie hier: dag 1

6 september 2021

Digitale Transformatie overheid vergt visie en beleid

Digitale Transformatie Overheid vergt visie en beleid. We gaan immers naar het “nieuwe normaal” van de digitale transformatie, dat fundamenteel anders is dan het “oude normaal” met zijn ICT-projecten en digitale overheid. Artikel is gereviewd en gepubliceerd in Bestuurswetenschappen. Lees hier het artikel 

12 oktober 2020

The telephone game: academische publicatie over eGovernment binnen EU Multilevel Governance

Samen met Dhoya Snijders van Rathenau Instituut heeft E.J. Mulder van Red Plume in het vooraanstaande vakblad Government Information Quarterly hun onderzoek naar de Dienstenrichtlijn gepubliceerd, vanuit het perspectief van Multilevel Governance en eGovernment.

Lees hier het artikel

28 september 2020

Impact technology on work

Red Plume heeft samen met AenO fonds Gemeenten op de VN-conferentie voor eGovernment ICEGOV de uitkomsten van haar onderzoek gepresenteerd naar de impact van technologie op werk.

 

Lees hier het paper.

 

16 december 2019

Living apart together: differtent IT landscapes government

Living apart together? Discussing the different digital worlds in city government. Geaccepteerd artikel voor internationale academische bundel, is gepubliceerd bij Springer Publishing.

Lees het artikel

16 oktober 2019

case studies digitale innovatie bij gemeenten

Red Plume heeft voor A&O fonds Gemeenten case studies over digitale innovatie uitgevoerd, over blockchain, big data, parkeer scannen, sociale platforms, mobiele apps, IoT en web portals.

Lees de case studies

 

16 oktober 2019

Impact digitale technologie op gemeenten

Gemeenten worden de komende jaren overspoeld door een golf van nieuwe technologie. Red Plume deed onderzoek voor A&O fonds Gemeenten.

Lees onderzoek

16 oktober 2019

Digitale innovatie bij gemeenten

Gemeenten moeten aan de slag met digitale innovatie. Red Plume deed onderzoek voor A&O fonds Gemeenten.

Lees onderzoek

 

11 februari 2019

Red Plume interview Bloovi (België)

Red Plume is geïnterviewd over Smart Cities door Bloovi, dé website voor digitale innovatie van België

lees hier het interview

1 mei 2018

Interview voor vakblad Licht en Ruimte

Interview voor vakblad Licht en Ruimte over slimme infrastructuren in de stad.

 

Lees het interview

9 maart 2018

lessons-learned van India

A reflection on a study visit of the India government to the Netherlands.

read here

9 maart 2018

Smart Cities: what is happening in The Netherlands and Europe? (presentation ICEGOV, New Dehli 2017)

Presentation during Smart Cities panel “Same concept, different meanings?” at UN ICEGOV-conference New Dehli (2017)

download presentation

9 maart 2018

Clarification about datafication (EGPA, 2016)

Presented paper at eGovernment Track of EGPA-conference 2016 in Utrecht.

download paper

30 januari 2018

Geen innovatie zonder standaardisatie (AG Connect, 2017)

Zonder standaardisatie geen innovatie in de Smart City

 

lees het artikel

10 januari 2018

Digitale maatregelen in regeerakkoord Rutte 3 (blog)

Hier een  overzicht van alle digitale maatregelen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU.

Download overzicht

24 december 2017

Rutte 3 en digitale innovatie (blog)

De Nederlandse kiezer heeft gesproken. Het moet raar lopen als we geen kabinet Rutte 3 krijgen, met een motorblok dat bestaat uit VVD, CDA en D66. Welke wielen eronder dit motorblok komen is nog te bezien, misschien wel Green Wheels van grote winnaar GroenLinks. Het onderwerp digitale innovatie heeft tijdens de verkiezingen geen enkele rol… Lees meer

12 december 2017

Internationale kijk op standaardisatie Smart Cities (rapport Forum Standaardisatie 2017))

Nederland verliest terrein op het gebied van Smart Cities.

Voor het Forum Standaardisatie is een internationaal verkennende studie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom standaardisatie van Smart Cities.

 

Download studie

11 november 2017

Geachte informateur (blog)

Het nieuwe kabinet komt voor de uitdaging te staan de transitie naar de datasamenleving vorm te geven. Die datasamenleving krijgt in rap tempo gestalte doordat nieuwe digitale technologie de wereld verovert. Het draait hierbij om technologie zoals het internet of things, big data, kunstmatige intelligentie en robotica. De opkomst van de datasamenleving is al in… Lees meer

11 oktober 2017

Open brief over digitale innovatie aan de Informateur (blog)

Open brief over digitale innovatie aan de informateur

lees de brief

21 juni 2017

Standaarden voor de Slimme Stad (AG Connect, 2017)

Artikel voor AG Connect over de uitdagingen op het gebied van standaardisatie van Smart Cities

Lees hier het artikel

8 maart 2017

Case-studies digitale dienstverlening voor Finse Strategie Digitale Overheid

In opdracht van Oxford Research uit Finland zijn 6 case studies uitgevoerd naar digitale dienstverlening in Nederland: Businesses, Immigration, Employment, Social security, Portals & Identification, Libraries. Het eindrapport is aangeboden aan de Finse premier. download rapport (in het Fins)

3 maart 2017

Smart City: doen de Belgen het beter? (blog)

Aan het kabinet Rutte is laatst een nationale Smart City strategie overhandigd. Ik lees in die strategie vooral een oproep tot samenwerking en gemeenschappelijkheid. Terecht. Het Afrikaans spreekwoord luidt niet voor niks “”als je snel wilt gaan, ga dan alleen, als je ver wilt komen, ga dan samen”. Maar Afrika ligt toch een eindje verderop, en… Lees meer

17 februari 2017

Over ethiek in de digitale samenleving (blog)

Een aantal jaren geleden kwam de WRR met een rapport over de digitale overheid waarin het waarschuwde voor een gebrek aan samenhang en visie op al die informatiesystemen die binnen de overheid worden ontwikkeld. Dit rapport over de iOverheid is door velen geprezen, onder andere omdat het aandacht vraagt voor een evenwicht tussen stuwing en… Lees meer

14 februari 2017

Op de golven van Europa (boek PBLQ, 2009)

Laurens Jan Brinkhorst, Arthur Docters van Leeuwen, Leo  Smits, Evert-Jan Mulder en anderen reflecteren op de positie van Nederland en het Nederlands bestuur binnen de Europese Unie.

download de publicatie

14 februari 2017

Europa, wat doe je ermee? (blog PBLQ, 2012)

De EU heeft steeds meer invloed op het werk van ambtenaren. Dit onderzoek laat zien waar die invloed zich op richt en welke competenties ambtenaren nodig hebben om hier op te kunnen anticiperen.

download de publicatie

14 februari 2017

Lissabon in Den Haag (boek PBLQ, 2010)

Het verdrag van Lissabon was de laatste grote verdragsverandering van de EU. Dit verdrag maakte oa. het uitreden van landen mogelijk, wat later ook gebeurde met de Brexit. Dit boek beschrijft de nieuwe spelregels die sinds dit verdrag in Den Haag, maar ook andere Europese hoofdsteden, gelden. download de publicatie 

14 februari 2017

Niet langer een muurbloem (boek PBLQ, 2006)

Organisatie die beleid uitvoeren krijgen steeds vaker te maken met de EU. Niet langer een muurbloem beschrijft dit proces plus de strategie die deze organisaties kunnen hanteren om effectief te opereren binnen de EU.

download de publicatie

11 februari 2017

De digitale angst regeert (blog)

De afgelopen week zorgde een Zembla-uitzending ervoor dat de broedkamer voor het informatiegestuurd werken bij de belastingdienst stil komt te liggen vanwege een vermeend lek in de databeveiliging. Een item van RTL-nieuws diezelfde week laat ons volgende maand weer met het handje de stemmen tellen voor de landelijke verkiezingen, ook vanwege mogelijke beveiligingsproblemen met de… Lees meer

1 februari 2017

Smart Cities en de digitale overheid: parallelle universa? (blog)

Het is u misschien ontgaan, maar afgelopen week is de eerste steen gelegd voor een nieuwe digitale wereld in Nederland. Door 110 partijen (40 bedrijven, 40 overheden, 30 wetenschappers) is gewerkt aan een nationale strategie voor Smart Cities. Namens deze coalition of the willing boden de vijf grote steden deze strategie aan premier Rutte aan…. Lees meer

26 november 2016

Naar een nieuw paradigma voor de Digitale Overheid (blog)

Af en toe doen zich fundamentele wijzigingen voor in de manier waarop ICT binnen de overheid wordt gebruikt en verandert opeens het hele denken en doen. De wetenschap spreekt in dit verband over paradigmaverandering. Ik houd het wat luchtiger op “gamechangers”. Ik heb er in mijn werkzame bestaan twee mogen meemaken, en naar mijn idee… Lees meer

25 november 2016

From digitalization to datafication, to a new paradigm in e-government (blog)

From digitalization to datafication, to a new paradigm in e-government   Currently the interaction between information technology and public sector is mainly discussed under the label of e-government.  The origin of e-government is closely related to the introduction of internet technology in the mid-1990’s. Although e-government in concept encompasses a wide area of interactions between… Lees meer

26 oktober 2016

“Paving the way for the digital pampa” (blog 2016)

Red Plume ging mee met een handelsmissie van EZ en bezocht de Digitale Overheid van Argentinië.

lees onze blog

 

18 september 2016

ABNAMRO, kies een digital native als nieuwe topman (blog)

Gerrit Zalm verdwijnt als topman van ABNAMRO. Na gered te zijn door de Nederlandse overheid, heeft Zalm ervoor gezorgd dat de bank weer terug is op de beurs. Nu die klus is geklaard, vindt Zalm het tijd om te vertrekken. Over het profiel van zijn opvolger wordt volop gediscussieerd. Moet het iemand zijn met vooral een… Lees meer

4 september 2016

e-Government in Argentina | blog (2016) over digitale strategie van het land van Maxima.

e-Government in Argentina   Since the mid-1990’s, with the widespread use of Internet technology, governments started to modernize their administrations. With reference to the successful business models in e-commerce, governments focused on service delivery to citizens and businesses. These initiatives have been labeled “e-government”, and have been implemented worldwide. Of course different accents have been… Lees meer

30 augustus 2016

Digitale Overheid van Nederland in OECD-perspectief (boek PBLQ en ICTU, 2009)

Analyse van de digitale overheid ten opzichte van andere EU-landen die vooruitstrevend zijn op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie  

30 augustus 2016

Digitale Overheid van Zweden vergeleken met Nederland (studie PBLQ & ICTU, 2008)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie

30 augustus 2016

Digitale Overheid van België vergeleken met Nederland (boek PBLQ & ICTU, 2009)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie

30 augustus 2016

Digitale Overheid van Oostenrijk vergeleken met Nederland (boek PBLQ & ICTU, 2007)

- publicatie PBLQ en ICTU (2006)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie  

30 augustus 2016

Digitale Overheid van NoordRijn-Westfalen vergeleken met Nederland (boek PBLQ & ICTU2007)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie

30 augustus 2016

Digitale Overheid van Denemarken vergeleken met Nederland (studie PBLQ & ICTU, 2008)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie

30 augustus 2016

Digitale Overheid van Estland vergeleken met Nederland (studie PBLQ & ICTU, 2007)

Analyse van de digitale overheid van een ander EU-land dat vooruitstrevend is op het gebied van de digitale overheid, en de lessen die Nederland daarvan kan leren.

download publicatie 

30 augustus 2016

“Somewhere over the rainbow” (ebook PBLQ & NGI, 2014)

Boek met gebundelde columns in maandblad Informatie over de Digitale Agenda van EU-commissaris Neelie Kroes (NGI en PBLQ, 2014)

Lees de blogs hier

 

 

29 augustus 2016

Informatiemanagement en de Smart City (maandblad Informatie, 2016)

Het is vreemd dat het bestaande informatiemanagement vaak weinig betrokken is bij de ontwikkeling van de Smart City. Dit artikel gaat op zoek naar de bijdrage die het Informatiemanagement kan leveren, plus de nieuwe rol die daarbij nodig is.

lees meer

29 augustus 2016

De uitdagingen van de datapolis (blog)

Zonder dat het al te veel opvalt, worden onze steden op dit moment ingrijpend verbouwd. Naast de fysieke infrastructuren in de stad ontstaat ongemerkt ook een digitale infrastructuur, die het mogelijk maakt data over van alles en nog wat vast te leggen. De stad als datapolis, zoals verwoord in de oratie van hoogleraar Public Innovation… Lees meer

27 augustus 2016

De opkomst van Smart Cities (Digitaal bestuur, 2015)

De opkomst van Smart Cities Smart City is “hot”. Met de regelmaat van de klok wordt ergens ter wereld een stad uitgeroepen als Smart City. Soms wordt nog onderscheid gemaakt in de discipline waarin de stad haar predicaat heeft verdiend. Zo zijn er allerlei soorten en maten Smart Cities. De ene stad is slim in… Lees meer

27 augustus 2016

Smart Government: nieuw denken en doen in de datasamenleving (Financieel Dagblad, 2015)

“Smart” is in rap tempo één van de populairste voorvoegsels aan het worden binnen de wereld van overheid en ICT. Die aandacht is terecht, want door nieuwe technologische ontwikkelingen ontstaat er een datasamenleving, waarin een overheid “slim” haar rollen moet zien te vervullen. Op dit moment zijn vooral steden zich bewust van de kracht van… Lees meer

27 augustus 2016

Smart Cities, slim bezig? (AutomatiseringsGids, 2015)

Smart Cities: slim bezig? Smart City is “hot”. Met de regelmaat van de klok wordt ergens ter wereld een stad uitgeroepen als Smart City. Ook in Nederland wint het predikaat ‘Smart” snel aan populariteit. De “big five” van de Nederlandse steden, met Amsterdam voorop, profileert zich volop als Smart City.  Andere steden laten zich  evenmin… Lees meer

27 augustus 2016

De belofte van Smart Cities (InGovernment, 2015)

Smart City is “hot”. Met de regelmaat van de klok wordt ergens ter wereld een stad uitgeroepen als Smart City. Soms wordt nog onderscheid gemaakt in de discipline waarin de stad haar predicaat heeft verdiend. Zo zijn er allerlei soorten en maten Smart Cities. De ene stad is slim in duurzaamheid, de ander in transport,… Lees meer

27 augustus 2016

Laatste kans voor betere regelgeving | over de anti-bureaucratie aanpak van Frans Timmersmans (blog PBLQ, 2015)

In Brussel heeft hij al diverse bijnamen: Doctor No, de man met de hamer, der SuperKommissar. Ik doel natuurlijk op Frans Timmermans, die door dit kabinet naar Brussel is gestuurd om de Europese regeldrift in te dammen. Het gaat hier om taai ongerief. Hoe vaak is niet het voorstel om regelzucht in te dammen, en… Lees meer

27 augustus 2016

Wat maakt e-Estonia tot voorbeeld voor Europese overheden? | interview met Marit Maij (PvdA) en Nobert Klein (Vrijzinnige Partij) over bezoek Estland (blog PBLQ, 2015)

Terwijl de Nederlandse overheid de afgelopen tijd met het onderzoek van de commissie Elias zich vooral de vraag stelde wat er allemaal verkeerd ging met ICT binnen de overheid, is men binnen de Baltische staat Estland vooral positief over de bijdrage van ICT aan de samenleving in het algemeen, en de overheid in het bijzonder…. Lees meer

27 augustus 2016

A little less conversation, a little more action | over de concrete resultaten van de EU Digitale Agenda (blog PBLQ, 2014)

Net terug van vakantie merken veel Europeanen dat ze dit jaar weinig betaald hebben voor mobiel telefoneren vanaf hun buitenlandse bestemming. Dat komt doordat de EU actief beleid voert om de roamingtarieven in Europa te verlagen. In deze tijden van economische tegenspoed een welkome opsteker voor de Europese burger. En als het aan onze eigen… Lees meer

27 augustus 2016

Potten breken in Brussel | over de speelruimte voor nieuwe Eurocommissaris Frans Timmersmans om EU-regels te verminderen (blog PBLQ, 2014)

Gaat Timmermans potten breken in Brussel? De benoeming van Frans Timmermans moet nog officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement, maar er lijkt weinig twijfel te bestaan dat hij eerdaags aan de slag kan in het team van Eurocommissarissen onder leiding van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Hoofdtaak van Timmermans wordt het verbeteren van de regelgeving… Lees meer

27 augustus 2016

Digitaal drijfzand | over de kwaliteit van de bouwstenen van de nationale digitale infrastructuur (artikel iBestuur))

De berichtenbox voor bedrijven is destijds met stoom en kokend water gerealiseerd. “Quick en dirty” heet dat in ICT-termen. De implementatie moest bij meer dan 500 overheidsorganisaties plaatsvinden. Dat dit op tijd gelukt is is een succes te noemen. Onderzoek leert echter dat de huidige functionaliteit, drie jaar na oplevering, erg minimaal is zowel voor… Lees meer

27 augustus 2016

Geachte mevrouw Van Engelshoven | open brief aan wethouder Van Engelshoven van de gemeente Den Haag over ICT-beleid (blog)

Als wethouder van de gemeente Den Haag wil ik u even voorstellen aan Tummers, onze nieuwe hond. Een lief en levendig beest, maar daarover straks meer. Allereerst wil ik u namelijk feliciteren met de uitverkiezing tot beste Digitale Loket van Nederland van de gemeenten Den Haag. Uit onderzoek van Ernst&Young (E&Y) bleek dat uw gemeente… Lees meer

27 augustus 2016

From Brussels to Brabant: delivering public value by implementing e-Government in a multilevel setting (ICEGOV, 2014)

Best-paper award winning publication (category “Experience”) at UN conference ICEGOV Guimares (2014)

download paper

27 augustus 2016

Naar een nieuw paradigma voor de Digitale Overheid | over de opkomst van smart technologie en de betekenis voor de overheid (blog)

  Af en toe doen zich fundamentele wijzigingen voor in de manier waarop ICT binnen de overheid wordt gebruikt en verandert opeens het hele denken en doen. De wetenschap spreekt in dit verband over paradigmaverandering. Ik houd het wat luchtiger op “gamechangers”. Ik heb er in mijn werkzame bestaan twee mogen meemaken, en naar mijn… Lees meer

27 augustus 2016

Naar een Digitale Europese Unie? | over de nieuwe EU Digitale Agenda van Commissarissen Ansip en Oetinger (blog PBLQ, 2015)

Het vertrek van Neelie Kroes bij de Europese Commissie als trekker van de Digitale Agenda betekent niet dat de EU geen oog meer heeft voor dit onderwerp. Sterker nog, haar plek is ingenomen door twee heren. Aan de ene kant vice-president Ansip, voormalig premier van Estland en bekend als een digital native. Aan de andere… Lees meer

26 augustus 2016

Be carefull what you wish for | over de rol van Frans Timmermans als nieuwe Eurocommissaris voor Betere Regelgeving (blog PBLQ, 2014)

Na het Eurovisiesongfestival heeft Nederland dit jaar weer een onverwachte tweede plaats in Europees verband kunnen bijschrijven. Zo wordt althans de benoeming van Frans Timmermans als eerste vicepresident in Den Haag gepresenteerd. Formeel wordt hij namelijk de tweede man, na de Luxemburger Jean-Claude Juncker, die het team van Eurocommissarissen leidt. Vergeten is de min of… Lees meer

26 augustus 2016

Grenzeloos | over het Europa zonder grenzen (blog PBLQ, 2013)

  Deze zomer met de auto naar Italië gereden. Verbazingwekkend dat je op één dag door zes landen kunt rijden. Vertrekkend uit Maastricht, door de Oostkantons van België, vervolgens Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, en tot slot Italië. Luxemburg en Liechtenstein hadden we ook nog kunnen aandoen. Vijf grenzen en 1000 kilometer op één dag. Tot het… Lees meer

26 augustus 2016

Minder Europa, of een beter Europa? | over de zin en onzin van de strijd tegen Europese burocratie (blog PBLQ, 2014)

  Recent was er weer een Europese top. In een bijzaal in het gebouw van de Europese Raad hield premier Cameron een stevig pleidooi om EU regels te verminderen danwel af te schaffen. Onder het motto Cut EU red tape volgden dertig voorstellen, vooral om het Britse bedrijfsleven betere kansen te geven op de Europese… Lees meer

26 augustus 2016

Voor een dubbeltje op de eerste rang? | over de “Minder Europa” benadering van het kabinet Rutte 2 (blog PBLQ, 2014)

  Terwijl het Nederlands elftal succes viert met een efficiënte, op poldercatenaccio gebaseerde strategie, probeert onze regering iets vergelijkbaars. De Hollandse school in de EU, met Nederland als beste jongetje van de klas, is ingeruild voor ronduit defensieve benadering. “Minder Europa” is het centrale thema. Zoveel werd duidelijk tijdens de campagnes voor het Europees Parlement,… Lees meer

26 augustus 2016

Poetin als de nieuwe narrative voor de EU? | voorbeschouwing op de verkiezingen voor het Europees Parlement (blog PBLQ, 2014)

  Eind mei is het weer zover. De verkiezingen voor het Europees Parlement. Een vijfjaarlijkse barometer voor de legitimiteit en populariteit van Europa, de grootste economie van de wereld, met meer dan 500 miljoen inwoners. Voor het grote publiek lijkt het weer een ver-van-mijn-bed show te worden. Europarlementariërs zijn namelijk amper bekend, laat staan dat… Lees meer

26 augustus 2016

Europa bouwt digitale bruggen | gepubliceerd in AutomatiseringsGids (2013)

  De Europese Commissie streeft naar een digitale interne markt. Maar hoe zijn de grote verschillen tussen de lidstaten te overbruggen? Om te komen tot een digitale infrastructuur investeert de Commissie in grootschalige pilots. Evert-Jan Mulder inventariseert de problemen en opgaven. Eén van de paradepaardjes binnen de Digitale Agenda zijn de grootschalige pilots voor grensoverschrijdende… Lees meer

26 augustus 2016

Wonderen in Europa | de Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement (blog PBLQ, 2014)

  Zondagavond, Nieuwspoort, Den Haag. De uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement worden bekend gemaakt. Hoewel Nederland al donderdag naar de stembus is gegaan, is de precieze verdeling van de zetels nog onduidelijk. Een bont gezelschap van wel/niet europarlementariërs, partijleiders, campagnestrategen, vertegenwoordigers van Europese instituties en naar ik vermoed studenten werkt zich door… Lees meer

26 augustus 2016

Nationale Commissaris Digitale Overheid wacht uitdagende taak | over de opdracht van de Digicommissaris (Publiek Management, 2014)

Voor de pas benoemde Nationaal Commissaris Digitale Overheid is er veel werk voor de boeg. Hoewel hij zich vooral bezig zal houden met de nationale digitale infrastructuur en dienstverlening, verdienen ook de ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid binnen de EU en zelfs daarbuiten zijn aandacht. De relatie overheid en ICT staat weer… Lees meer

25 mei 2016

Open brief aan Ron Roozendaal, kwartiermaker Digitale Samenleving ministerie BZK

Open brief aan de kwartiermaker Digitale Samenleving

 

Lees de brief

 

8 maart 2016

Smart City standaards en interoperabiliteit

In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft Red Plume, samen met PBLQ onderzoek gedaan naar de problematiek van open standaards en interoperabiliteit bij Smart Cities. Ook de rol van het Forum standaardisatie is belicht.

download rapport

8 maart 2016

IV-Strategie 2017-2022 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Red Plume heeft in opdracht van de plaatsvervangend CIO van het ministerie van VenJ meegewerkt aan de nieuwe IV Strategie van het Ministerie. Deze opdracht is uitgevoerd als associé van PBLQ.

Download rapport

8 maart 2016

Het Standaardisatielandschap van de Omgevingswet

Red Plume heeft in opdracht van Geonovum een Bestuurlijk-Organisatorische analyse uitgevoerd van het standaardisatielandschap van de Omgevingswet.

download rapport

20 februari 2016

Nieuwe digitale helden (AG Connect, 2016)

Nieuwe technologie vraagt om nieuwe digitale helden. Hoe gaat het informatiemanagement de komende jaren veranderen?

lees hier het artikel

18 februari 2016

Smart City standaards en interoperabiliteit (rapport Forum Standaardisatie))

In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft Red Plume, samen met PBLQ onderzoek gedaan naar de problematiek van open standaards en interoperabiliteit bij Smart Cities.

download rapport 

23 mei 2015

Onze digitale vrijheid

Onze digitale vrijheid

lees de blog

8 maart 2015

visie Smart City Rotterdam

Vanuit PBLQ is leiding gegeven aan een team van adviseurs dat voor de stad Rotterdam een visie op Smart City heeft ontwikkeld.

download rapport

27 augustus 2014

Bridging the gap: case study on The European dimension of eGovernment  for national policy executing organisations in the Netherlands (eDemocracy conference Krems 2007)

paper eDemocrcacy conference Danube University Krems (2007)

download paper 

26 augustus 2014

Out-of-the-box denken bij Toeslagen | over de ICT problemen bij de Belastingdienst (iBestuur, 2014)

Frans Weekers is niet langer staatssecretaris. De Tweede Kamer was de chaotische toestanden bij de belastingdienst beu. Teveel te laat of niet uitgekeerde toeslagen aan duizenden Nederlanders vormden de druppel die het politieke einde van deze staatssecretaris in dit kabinet betekende. In mijn ogen niet alleen een persoonlijk politiek drama, maar ook een bestuurlijk systeem… Lees meer

26 augustus 2014

Stem wijs! | over de rol van de Digitale Overheid bij de gemeenteraadsverkiezingen (blog iBestuur, 2014)

  Volgende week is het weer zover. Voor sommigen een democratisch feest, voor velen een dag als alle andere. De gemeenteraadsverkiezingen. Als geïnteresseerd medeburger van de Residentie heb ik mijn persoonlijke voorkeuren toevertrouwd aan de Haagse Stemwijzer. Indringende vragen over wel of niet meer coffeeshops, samenwerking met de gemeente Rotterdam, of subsidie aan cultuur leverden… Lees meer

26 augustus 2014

Commissie Elias en de verborgen schat | over de zoektocht van de Commissie Elias naar de bedragen die met ICT projecten worden verspild (blog)

Overheid en ICT. Als we de media mogen geloven worden grote bakken met geld verspild, grijpen ICT-leveranciers de overheid bij de financiële keel, ontberen overheidsorganisaties de benodigde ICT-deskundigheid, en verdoezelen ambtenaren uit de hand gelopen projecten voor hun politieke bovenbazen. Zie daar de recente reuring die de verhoren van het parlementair onderzoek naar grote ICT-projecten… Lees meer

26 augustus 2014

Elias en de ICT taboes | over de opbrengsten van het rapport van de Commissie Elias (blog)

Om verspilling te voorkomen heeft de commissie een brede analyse uitgevoerd waarbij alle betrokken partijen, van opdrachtgevende ambtenaren tot leveranciers tot de Kamerleden zelf, een kritische veeg uit de pan krijgen. De commissie komt met 34 aanbevelingen om toekomstig ICT-leed te voorkomen. Wie zich tot de kern van het rapport wil beperken, leze pagina 21… Lees meer

4 augustus 2014

Kardinale deugden voor de digitale overheid | over de noodzakelijke eisen om strategisch om te kunnen gaan met de Digitale Overheid (InGovernment, 2014)

De digitale overheid komt eraan. Als we dit kabinet mogen geloven, is het in 2017 zover. Dan zullen de meeste overheden hun diensten zoveel mogelijk digitaal aanbieden. Menig projectleider Digitale Overheid heeft het er maar druk mee. Tijd om eens te kijken welke kardinale deugden deze mannen en vrouwen moeten bezitten om hun taak tot… Lees meer

26 augustus 2013

Massaal digitaal in 2017 | over de visie voor de Digitale Overheid van minister Plasterk van BZK (blog PBLQ, 2013)

  Massaal digitaal in 2017. Dat is de ambitieuze doelstelling die het kabinet Rutte II heeft geformuleerd in het regeerakkoord en waarmee nu (eindelijk) een begin is gemaakt aan de hand van een visiebrief die minister Plasterk aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ontwikkeling van de eOverheid krijgt hiermee een nieuwe impuls. De ambitie… Lees meer

26 augustus 2013

Op naar overheid 2.0 | over de rol van ICT bij sociale innovatie van de overheid (blog)

    Nu overheden steeds minder geld hebben, lijkt sociale innovatie een geschenk uit de hemel. De overheid hoeft namelijk niet meer zelf al die moeilijke maatschappelijke problemen te lijf, maar doet dat door “creatieve, netwerkgestuurde vernieuwing, met horizontale verbinding tussen en binnen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, gedreven door sociale en duurzame waarden”. Deze… Lees meer

26 augustus 2013

Een wereldreis langs de informatiesamenleving | een korte overview van de informatiesamenleving in Europa, China en de VS (iBestuur, 2013)

  De informatiesamenleving breidt zich snel uit. Het gebruik van moderne ICT is allang niet meer voorbehouden aan de stereotype ’30-jarige hoogopgeleide blanke man’. Tegenwoordig krijgt de Informatiesamenleving vorm op alle continenten in de wereld. De inkleuring is echter overal anders. Een gevolg van verschillende politieke, economische en sociaal-culturele achtergronden. Een paar hoofdrolspelers zijn op… Lees meer

27 augustus 2004

A strategy for e-government in Dutch municipalities (IEEE, 2004)

IEEE paper for conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Application (Damascus, 2004)

Download paper