Advies en onderzoek

De snelle opmars van digitale technologie zorgt voor ingrijpende veranderingen in de samenleving.  Belangrijke vraag is hoe het beleid en de organisatie van de publieke sector gelijke tred houdt met deze ontwikkeling. Bestuurders en managers hebben de verantwoordelijkheid dat de publieke sector van vandaag toegerust is voor de uitdagingen van morgen.

Opdrachten:

Strategische studie naar de Europese verbinding van de Legal Delta van Den Haag (2018): voor de gemeente Den haag zijn de relevante EU-dossiers in kaart gebracht bijbehorende actoren, relevante interventies en organisatorische randvoorwaarden.

Internationale stand van zaken standaardisatie Smart Cities (2017). Voor het Forum Standaardisatie is een internationaal verkennende studie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom standaardisatie. Ten behoeve van de studie zijn interviews gehouden met drie experts op dit gebied.

Case-studies digitale dienstverlening (2017): in opdracht van Oxford Research uit Finland zijn 6 case studies uitgevoerd naar digitale dienstverlening in Nederland: het ging om studies inzake diensten aan Businesses, Immigration, Employment, Social security, Portals & Identification, Libraries. Het eindrapport (in het Fins) is aangeboden aan de Finse premier.

Den Haag als stad van Vrede & Recht 2.0 (2017): in opdracht van de wethouder Kenniseconomie is een strategische verkennende studie verricht naar de kansen van Den Haag op het snijvlak van technologie, bestuur en recht.  Deze studie is uitgebracht onder de titel “Legal Delta”.

Smart City standaards en interoperabiliteit (2016): In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft Red Plume, samen met PBLQ onderzoek gedaan naar de problematiek van open standaards en interoperabiliteit bij Smart Cities. Ook de rol van het Forum standaardisatie is belicht.

IV-Strategie 2017-2022 voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (2016): Red Plume heeft in opdracht van de plaatsvervangend CIO van het ministerie van VenJ meegewerkt aan de nieuwe IV Strategie van het Ministerie. Deze opdracht is uitgevoerd als associé van PBLQ. .

Het Standaardisatielandschap van de Omgevingswet (2016): Red Plume heeft in opdracht van Geonovum een Bestuurlijk-Organisatorische analyse uitgevoerd van het standaardisatielandschap van de Omgevingswet.

Visie op Smart City Rotterdam (2015): Vanuit PBLQ is leiding gegeven aan een team van adviseurs dat voor de stad Rotterdam een visie op Smart City heeft ontwikkeld.