De Europese Unie

De digitale transformatie van de Nederlandse overheid ontwikkelt zich in belangrijke mate binnen de kaders en regelgeving die vanuit de Europese Unie komen. Red Plume helpt overheden om te begrijpen hoe de EU werkt en op de hoogte te blijven van nieuwe regelgeving uit Brussel. s.

Referenties:

EU strategische studies: opstellen van een EU-strategie en antwoord geven op de volgende vragen:

  • wat zijn de relevante dossiers binnen de EU-agenda?
  • wie zijn de spelbepalende actoren?
  • welke interventies zijn relevant?
  • hoe moet de organisatie van de aanpak eruit zien?

Voor de gemeente Den Haag is een dergelijke EU-strategie ontwikkeld. Ook is ervaring met het ontwikkelen van dergelijke sstrategieën voor DUO, RWS (de DID), Brainport Eindhoven. 

EU Monitoring: Om eenvoudig en to-the-point op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in EU-beleid wordt hulp geboden bij het inrichten van een professionele EU-Monitor-functie. e

Er is ervaring met diverse grote overheidsorganisaties in het opzetten van een dergelijke Monitor, zoals de Belastingdienst, het Kadaster, de RDW, DUO, Logius, het ministerie van JenV, het ministerie van BZK 

EU-studiebezoeken voor professionals uit beleid en uitvoering: Ruim tien jaar ervaring met het organiseren van  studiebezoeken aan de Europese Unie.

Dergelijke bezoeken zijn georganiseerd voor high-level ambtelijke delegaties, maar ook bestuurlijke professonals en (post-graduate)(studenten.

 

(bezoek met PBLQ trainees aan Constantijn van Oranje in zijn tijd als lid van het kabinet Kroes (2014)