Smart City Advies

Red Plume brengt strategische adviezen uit over Smart City.

Deze adviezen gaan bijvoorbeeld over:

 • de strategische koers die een gemeente op het gebied van Smart City kan hanteren;
 • (internationale) vergelijkingen in de aanpak van Smart City
 • onderzoek naar specifieke aspecten rondom Smart City:
  • Personeel & Organisatie;
  • Standaardisatie en Infrastructuur;
  • Businesscases en investeringen;
  • Living labs en implementatie.

Recent uitgevoerde opdrachten:

 • Internationale stand van zaken standaardisatie Smart Cities (2017). Voor het Forum Standaardisatie is een internationaal verkennende studie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom standaardisatie. Ten behoeve van de studie zijn interviews gehouden met drie experts op dit gebied.
 • Den Haag als stad van Vrede & Recht 2.0 (2017): in opdracht van de wethouder Kenniseconomie is een strategische verkennende studie verricht naar de kansen van Den Haag op het snijvlak van technologie, bestuur en recht.  Deze studie is uitgebracht onder de titel “Legal Delta”.
 • Smart City standaards en interoperabiliteit (2016): In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft Red Plume onderzoek gedaan naar de problematiek van open standaards en interoperabiliteit bij Smart Cities. Ook de rol van het Forum standaardisatie is belicht.
 • Visie op Smart City Rotterdam (2015): voor de stad Rotterdam is een visie op Smart City  ontwikkeld.  Vanuit PBLQ is leiding gegeven aan  het team van adviseurs dat deze visie heeft ontwikkeld.
 • Smart City Architecture & Standards (2015): een verkennende studie naar Smart Cities architectuur en standaardisatievoor de gemeente Den Haag (vanuit PBLQ).

Daarnaast is Red Plume bezig met een onderzoek voor stichting A+O Fonds Gemeenten naar de impact van moderne digitale technologie op personeel en organisaties van gemeenten.