Over Red Plume

De omwentelingen die we de komende jaren zullen zien als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen ingrijpend zijn. In het bedrijfsleven zijn deze al volop aan de gang. De overheid zal moeten volgen, omdat een gezonde democratie gebaat is bij een overheid die sterk in haar digitale schoenen staat.

Dat is de reden waarom ik Red Plume heb opgericht. Met Red Plume wil ik overheden helpen de nieuwe digitale toekomst te ontdekken en klaar te zijn voor hun reis naar deze nieuwe toekomst.

Ik maak hierbij gebruik van meer dan twintig jaar eigen ervaring met vraagstukken op het snijvlak van overheid en digitale technologie. Deze ervaring heb ik opgedaan als consultant bij gerenommeerde adviesbureaus voor de overheid.

In Red Plume werk ik samen met experts en organisaties die ieder vanuit hun eigen invalshoek bezig zijn met de digitale transformatie van de publieke sector. Een aantal daarvan is gesitueerd in het buitenland. Red Plume heeft op deze manier altijd vergelijkende internationale expertise binnen handbereik.

Red Plume kijkt wat Nederland kan leren van andere landen en begeleidt omgekeerd internationale delegaties die willen  weten wat de lessons-to-learn voor hen zijn van de Nederlandse aanpak.

Evert-Jan Mulder