25 November 2016

Europa bouwt digitale bruggen (blog PBLQ, 2013)

De Europese Commissie streeft naar een digitale interne markt. Maar hoe zijn de grote verschillen tussen de lidstaten te overbruggen? Om te komen tot een digitale infrastructuur investeert de Commissie in grootschalige pilots. Evert-Jan Mulder inventariseert de problemen en opgaven. Eén van de paradepaardjes binnen de Digitale Agenda zijn de grootschalige pilots voor grensoverschrijdende digitale… Read more

25 November 2016

“Somewhere over the rainbow” (ebook PBLQ & NGI, 2014)

Boek met gebundelde columns in maandblad Informatie over de Digitale Agenda van EU-commissaris Neelie Kroes (NGI en PBLQ, 2014)

Lees de blogs hier