Vals robotalarm op de arbeidsmarkt?

Technologie gaat niet het al het werk overnemen (hoewel dat in sommige sectoren wel gaat gebeuren, ook binnen de overheid). wel zullen bijna alle banen veranderen door steeds meer inzet van technologie. Nieuwe kennis en skills zijn hard nodig!

 

lees artikel

Overheid wordt obsoleet zonder digitale innovatiestrategie.

 

Met mede-auteurs Maarten Hillenaar (ex-Rijks CIO) en Pieter Cloo (ex-SG minVenJ) is dit pleidooi voor een digitale innovatiestrategie geschreven.

 

lees artikel in FD

Gemeenten moeten aan de slag met digitale innovatie.

Red Plume heeft op een rij gezet wat dat eigenlijk inhoudt, en hoe je invulling geeft aan digitale innovatie.

 

Lees onderzoek

 

Gemeenten worden de komende jaren overspoeld door een golf van nieuwe technologie.

Red Plume zet alle technologieën op een rij en laat zien waar de grootste impact ontstaat.

 

Lees onderzoek

 

Red Plume heeft casestudies over digitale innovatie binnen gemeenten uitgevoerd.

Lees hier over do’s en dont’s bij inzet blockchain, big data, parkeer scannen, sociale platforms, mobiele apps, IoT en web portals.

 

Lees de case studies

 

Digitale Transformatie Overheid vergt visie en beleid.

We gaan immers naar het “nieuwe normaal” van de digitale transformatie, dat fundamenteel anders is dan het “oude normaal” met zijn ICT-projecten en digitale overheid.

 

Lees hier het (gereviewde) artikel in Bestuurswetenschappen

Red Plume heeft samen met AenO fonds Gemeenten op de VN-conferentie voor eGovernment ICEGOV de uitkomsten van haar onderzoek gepresenteerd naar de impact van technologie op werk.

Lees hier het paper.

 

Digitale Transformatie Deel 1: Literatuurstudie uitgevoerd door Red Plume in opdracht van het A&O Fonds Gemeenten naar de impact van technologie op arbeid en werkgelegenheid in gemeenten.

lees het onderzoek

Digitale Transformatie Deel 2 is uit! Onderzoek naar de impact van technologie en digitale innovatie. Met casestudies over blockchain, big data, platforms, webportals, IoT, parkeerscannen en mobiele apps.

Lees het onderzoek

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties vol vertrouwen de digitale toekomst tegemoet kunnen zien.