Afscheid als landelijke programmamanager EESSI

Als programmamanager heb ik me bezig gehouden om het door de EU ontwikkelde systeem EESSI te implementeren in nederland. Dat is gedaan in opdracht van het ministerie van SZW (en VWS). De implementerende partijen binnen het programma waren UWV, BD, CAK en SVB. Verder was ook stichting RINIS betrokken.