Sturing van digitale innovatie en digitaal leiderschap

In opdracht van AenO Gemeenten is gestart met een verkennend onderzoek naar Sturing van Digitale Innovatie en Digitaal Leiderschap.

Het gaat om een beperkt onderzoek dat naast deskresearch uit twee rondes van interviews: één ronde met experts uit de wetenschap, bedrijfsleven en IT industrie, en één ronde met experts uit de gemeentelijke praktijk.