Digitalisering en ethiek

Red Plume heeft een stakeholderanalyse uitgevoerd voor het Moreel Beraad van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). De vraag was wie (behalve de usual suspects) uitgenodigd moesten worden voor een discussie over ethiek en digitalisering.

De studie heeft een stakeholdermodel opgeleverd, dat is toegepast op drie cases: smart mobility, slimme stad, en drones.

De studie vormt een basis om binnen het ministerie van IenW spelregels rondom digitale ethiek verder te ontwikkelen.

Een aantal hoogleraren heeft meegewerkt aan de studie: Liesbet van Zoonen, Center for BOLD Cities (EUR), Hans Jeekel, Social aspects of Smart Mobility (TUE), Mark Coeckelbergh, Philosophy of Media and Technology (University of Vienna) en Tjalling Swierstra, Filosofie van New and Emerging Science and Technology (Universiteit van Maastricht).