Overleg Secretarissen-Generaal stuurt brief aan Informateur over de Digitale Overheid.

Download de brief

De Digicommissaris is geëvalueerd. Een zuinig rapport.

download rapport

Smart City strategie van Nederland aangeboden door de vijf grote steden aan premier Rutte

download strategie

De digitale angst regeert. Over de zwakke politieke benen als het gaat om digitale innovatie.

 lees de blog 

“Maak waar”: het rapport van de Studiegroep Overheid en Informatiesamenleving gaat vooral over de Digitale Overheid, niet over de Informatiesamenleving.

Download rapport

Rathenau houdt in haar recente advies “Opwaarderen” een pleidooi voor een Digitaliseringsakkoord.

download studie

Open brief over digitale innovatie aan de informateur

lees de brief

De Smart City Academie NL is gestart!

Bezoek hier de website

Smart City Academie

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties mee kunnen in de digitale revolutie.