Nieuwe Colleges van B&W en Gemeenteraden moeten digitale transitie serieus nemen

Lees de blog

Overheid wordt obsoleet zonder digitale innovatiestrategie

 

lees artikel in FD

Overheid denkt teveel in ICT management; nieuw denken in innovatie en transformatie is nodig.

 

Lees de analyse

Kritiek Tjeenk Willink op bestuurlijke technocratie

 

Bekijk zijn speech op  video 

“Maak waar” gaat vooral over de Digitale Overheid, niet over de Informatiesamenleving.

Download rapport

Nieuw regeerakkoord Rutte 3: weinig aandacht voor digitale innovatie van de overheid.

 

Lees het commentaar

Smart Cities: discussie in Buitenhof

Kijk de aflevering terug

 

Erfgoedinspectie OCW discussieert met Red Plume over digitale toekomst

Eerste uitkomsten onderzoek door Red Plume in opdracht van A+O Fonds naar impact digitalisering op gemeentelijke organisatie

lees presentatie

De Smart City Academie NL is gestart!

Bezoek hier de website

Smart City Academie

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties vol vertrouwen de digitale toekomst tegemoet kunnen zien.