Wie zijn de nieuwe digitale helden? Lees de blog

Smart City strategie van Nederland aangeboden door de vijf grote steden aan premier Rutte

zie filmpje

De digitale angst regeert. Over de zwakke politieke benen als het gaat om digitale innovatie.

 lees de blog 

Red Plume heeft samen met PBLQ onderzoek gedaan naar het vraagstuk van standaardisatie en interoperabiliteit bij Smart Cities. Dit is gebeurd in opdracht van het Forum Standaardisatie. Ook de eigen rol van het Forum bij dit vraagstuk is belicht.

Lees hier het rapport.

Van digitalisatie naar dataficatie: naar een nieuw paradigma in e-government

lees de blog

Smart Cities en de digitale overheid: op weg naar parallelle universa?

lees de blog

 

Over ethiek in de digitale samenleving

lees de blog

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

 Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties mee kunnen veranderen met de steeds digitaler wordende wereld rondom hen.