De uitdagingen van de datapolis

Lees meer

Muzikale co-creatie op zijn Amsterdams……..

filmpje

“De innovatiekracht van het bedrijfsleven wordt onvoldoende benut”. Interview voor het Financieel Dagblad

 

lees meer

ABNAMRO, kies een digital native als nieuwe leider.

 

Lees hier de blog

Wie zijn de nieuwe digitale helden? Lees de blog

De film “De Europeaan” belicht het leven van Frans Timmermans, als vice-voorzitter van de Europese Commissie.

lees de blog

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties mee kunnen veranderen met de steeds digitaler wordende wereld rondom hen.

Advies en onderzoek

De snelle opmars van digitale technologie zorgt voor ingrijpende veranderingen in de samenleving.  Belangrijke vraag is hoe het beleid en de organisatie van de publieke sector gelijke tred houdt met deze ontwikkeling. Bestuurders en managers hebben de verantwoordelijkheid dat de publieke sector van vandaag toegerust is voor de uitdagingen van morgen. Recente referenties IV-Strategie 2017-2022 voor het… Lees meer

Masterclasses

Red Plume organiseert masterclasses waarin drie belangrijke vragen rondom Digitale Transformatie aan de orde worden gesteld: 1) wat betekent het voor de strategische positie van de overheid in de samenleving? 2) Wat betekent het voor het functioneren van de overheid? en 3) Wat zijn de gevolgen voor de organisatie van de overheid?

Lees meer

Europa

De digitale transformatie van de Nederlandse overheid ontwikkelt zich in belangrijke mate binnen de kaders en regelgeving die vanuit de Europese Unie komen. Red Plume helpt overheden om te begrijpen hoe de EU werkt en op de hoogte te blijven van nieuwe regelgeving uit Brussel.

Lees meer

Internationaal

De Nederlandse overheid heeft een goede reputatie in het buitenland, als het gaat om de inzet van ICT en de ontwikkeling als digitale overheid. Internationale delegaties zijn daarom ook geïnteresseerd in onze aanpak en resultaten. Red Plume helpt bij het faciliteren en modereren van dit soort bezoeken.

Lees meer