Overheid wordt obsoleet zonder digitale innovatiestrategie

 

lees artikel in FD

Het ongemak van de overheid met digitalisering heeft een belangrijke oorzaak in de dominantie van het 1.0 (ICT management) denken.

Meer 3.0 denken in termen van innovatie en transformatie is nodig.

 

Lees de analyse

Tjeenk Willink kritisch op VNG Bestuurdersdag 2017 over bestuurlijke technocratie: “Digitalisering is teveel de vriend van de systeemwereld geweest, en niet van de leefwereld van burgers”.

 

Bekijk zijn speech op  video 

“Maak waar”: het rapport van de Studiegroep Overheid en Informatiesamenleving gaat vooral over de Digitale Overheid, niet over de Informatiesamenleving.

Download rapport

Rathenau houdt in haar recente advies “Opwaarderen” een pleidooi voor een Digitaliseringsakkoord.

download studie

Het nieuwe regeerakkoord van Rutte 3: de vraag is of we met deze agenda de digitale toekomst van de overheid met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

 

Lees het commentaar

Het Rathenau Instituut heeft aan het kabinet een studie uitgebracht over de ethiek rondom digitalisering en robotisering.  Red Plume is uitgenodigd mee te werken aan het ontwikkelen van het “digitaliseringsakkoord” dat het  voornaamste advies was uit de studie.

 

Red Plume heeft in opdracht van het Forum Standaardisatie een korte studie uitgevoerd naar de internationale stand van zaken op het gebied van standaardisatie van Smart Cities.

 

Download studie

Red Plume doet onderzoek voor A+O Gemeenten naar impact digitale technologie op organisatie en arbeid.

De Smart City Academie NL is gestart!

Bezoek hier de website

Smart City Academie

Red Plume Digitale Transformatie Publieke Sector

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid.

Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie.

Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties vol vertrouwen de digitale toekomst tegemoet kunnen zien.