Europa

De digitale transformatie van de Nederlandse overheid ontwikkelt zich in belangrijke mate binnen de kaders en regelgeving die vanuit de Europese Unie komen. Red Plume helpt overheden om te begrijpen hoe de EU werkt en op de hoogte te blijven van nieuwe regelgeving uit Brussel. De focus ligt daarbij op de EU Digitale Agenda en de EU initiatieven rondom Smart Cities.

Referenties:

EU-studiebezoeken voor professionals uit beleid en uitvoering. Ruim tien jaar ervaring met het organiseren van themagerichte studiebezoeken aan de Europese Unie. Thema’s omvatten de werking en beïnvloeding van de EU, maar ook inhoudelijke onderwerpen zoals de EU Digitale Agenda, de Europese Privacywetgeving, de eIDAS-verordening, eProcurement, de Connecting Europe Facility etc.

EU Monitoring: Om eenvoudig en to-the-point op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in EU-beleid wordt hulp geboden bij het inrichten van een professionele EU-Monitor-functie. Dit gebeurt in samenwerking met het Parlementair Documentatie Centrum (PDC).

EU-studiebezoeken voor de Master of Public Information Management: Ruim tien jaar ervaring met het organiseren van EU-studiebezoeken voor de post-academische trainees van de MPIM. Bezoeken vinden plaats aan de Europese Commissie, Het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging, Media, en Lobby-kantoren.

(bezoek met PBLQ trainees aan Constantijn van Oranje in zijn tijd als lid van het kabinet Kroes (2014)