Advies en onderzoek

De snelle opmars van digitale technologie zorgt voor ingrijpende veranderingen in de samenleving.  Belangrijke vraag is hoe het beleid en de organisatie van de publieke sector gelijke tred houdt met deze ontwikkeling. Bestuurders en managers hebben de verantwoordelijkheid dat de publieke sector van vandaag toegerust is voor de uitdagingen van morgen.

Opdrachten:

Smart City standaards en interoperabiliteit (2016): In opdracht van het Forum Standaardisatie heeft Red Plume, samen met PBLQ onderzoek gedaan naar de problematiek van open standaards en interoperabiliteit bij Smart Cities. Ook de rol van het Forum standaardisatie is belicht. Het rapport is hier te downloaden.

IV-Strategie 2017-2022 voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (2016): Red Plume heeft in opdracht van de plaatsvervangend CIO van het ministerie van VenJ meegewerkt aan de nieuwe IV Strategie van het Ministerie. Deze opdracht is uitgevoerd als associé van PBLQ.  De IV Strategie is hier te downloaden.

Het Standaardisatielandschap van de Omgevingswet (2016): Red Plume heeft in opdracht van Geonovum een Bestuurlijk-Organisatorische analyse uitgevoerd van het standaardisatielandschap van de Omgevingswet. Het rapport is hier te downloaden.

Visie op Smart City Rotterdam (2015): Vanuit PBLQ is leiding gegeven aan een team van adviseurs dat voor de stad Rotterdam een visie op Smart City heeft ontwikkeld. Het eindrapport is hier te downloaden.